Slider

vår historia

En förödande brand vid Vasa travbana år 2006 gjorde att Vasaområdets hästentusiaster blev utan ett ordentligt centrum för sin verksamhet. Till följd av detta så samlade de österbottniska hästentusiasterna sina gemensamma krafter för att kunna grunda ett nytt mångsidigt hästsportcenter. På jakt efter ett nytt område, som skulle fylla hästsportens behov, så visade det sig att Wahlrooska området i Solf, Korsholm var det mest lämpliga alternativet. Förutom områdets vackra gamla gårdsmiljö så finns på området förutsättningar till att skapa ett mångsidigt område för utövare av många olika hästsportgrenar. Det var så Wahlrooska blev till, genom samarbete för att förena de olika hästsportgrenarna till ett mångsidigt hästsportområde.

VÅR VISION

Wahlrooskas vision är att alla hästsportgrenar ska kunna utöva och träna i den miljö som Wahlrooska erbjuder. På så vis skulle alla grenar finnas samlade på ett och samma ställe, och de för de olika grenarna behövliga anläggningar skulle kunna förverkligas mer kostnadseffektivt. T.ex. travträningsbanan skulle också kunna utnyttjas som en del av ridvägarna, hindren vid fälttävlan och spannkörning skulle kunna byggas så att man kan använda samma hinder vid båda grenarna och dra nytta av naturliga bäckar på området för anläggande av vattenhinder.

Om utövare av hästsporten kommer längre bort ifrån, t.ex. för deltagande i kurser, så skulle det finnas möjlighet för häst och ryttare att övernatta i det vackra landsbygdslanskapet. Wahlrooska hemmanet har under sin verksamhetstid varit en av de finaste gårdarna i området.

Den ståtliga bondgården ska användas både som kantin under evenemang och tävlingar, men också som kurscentrum. Både i bondgården och i gårdsbyggnaderna ska det vara möjligt att hyra utrymme för egen verksamhet, t.ex. hund- eller hästmassage. I en av gårdsbyggnaderna är avsikten att till en början få till stånd en småskalig mottagningspunkt för en hästveterinär, vilken i framtiden skulle kunna betjäna närområdets hästar i form av en klinikmottagning.

I anknytning till Wahlrooska området är det också möjligt att bygga hästnära boende, med egnahemshus och stallsbyggnad för maximalt fyra hästar på den egna tomten. Eller bygga ett större häststall för maximalt 12 hästar.

Desto fler personer vi får engagerade i att påbörja byggandet för förverkligande av hästsportområdet, desto snabbare får vi Wahlrooskas vision förverkligad. Ju fler vi är, desto kraftfullare är vi. Tillsammans ska vi bygga ett hästsportområde för alla hästentusiaster!

wahlrooskas logo

Den sköldliknande logon representerar Wahlrooska på många olika sätt. I första hand, längst uppe till vänster är två hästskor, vilka tillsammans bildar första bokstaven i namnet Wahlrooska. På samma gång symboliserar hästskorna samarbetet mellan de olika hästsportgrenarna, vilket är viktigt för området. Hästskor av äldre modell har också påträffats på gården.

För det andra så grundandeåret för föreningen tagits med i föreningens logo, för att minnas denna historiska händelse. För det tredje, längst upp till höger finns symbolen av en häst, eftersom det är hästen som är kärnan till hela projektet. Nere till vänster är Korsholms kommuns vapen, med anledning av hästsportcenterområdets läge. Till slut, ränderna ner till höger i logon symboliserar alla hästsportgrenar, som ska utövas på området i framtiden. Ränderna symboliserar också den höodling, vilken har pågått på området sedan mycket länge tillbaka i tiden. På gården har man hittat en antik höbalningsmaskin. Logon har designats av Nan Ekblom.

 

Peten Herkkuheinä
Stäng meny